Vi har opplæring for både automatgir/manuelt gir i klasse B.

Obligatorisk opplæring

  • Trafikalt grunnkurs (10 undervisningstimer)
  • Førstehjelpskurs (4 undervisningstimer)
  • Trafikant i mørket (3 undervisningstimer) 
  • Trinnvurderingstime - tekniske mål (1 undervisningstime)
  • Sikkerhetskurs på øvingsbane (4 undervisningstimer)
  • Trinnvurderingstime - trafikale mål (1 undervisningstime)
  • Sikkerhetskurs på vei (13 undervisningstimer) 


Ta kontakt med oss for å melde deg på opplæring for klasse B!

 

 
 

 

  

Kontaktskjema

Kommende kurs

Vis alle kursene våre
Aspenes Trafikkskole