Telefon : 913 64 520 eller 906 46 595

Epost : post@aspenestrafikkskole.no

Aspenes Trafikkskole
Skansegata 6,
Nansenplass
9008 Tromsø
 

 

 

   
Sindre Johannessen Trafikklærer 988 07 601
Gunn Inger Iversen Trafikklærer 913 64 520
Truls Antonsen Trafikklærer 906 46 595
Jostein Paulsen Trafikklærer 408 31 789

Kontaktskjema

Kommende kurs

Vis alle kursene våre
Aspenes Trafikkskole